Docent

In het kort: eerstegraads bevoegd docent Nederlands met ervaring in alle klassen van het vmbo-t, havo en vwo. Beschikbaar in overleg voor het tijdelijk vullen van vacante lesuren Nederlands en  literatuur.


Sinds mijn deelname in 2011 aan het traineeship Eerst de Klas sta ik voor de klas. Na meerdere jaren docent en mentor geweest te zijn in vast dienstverband werk ik na de oprichting van mijn eigen bedrijf als interim-docente Nederlands en literatuur.
In de afgelopen jaren heb ik lesgegeven aan zowel de onder- als bovenbouw. Ik vind het lesgeven aan een brugklas mavo net zo leuk als het begeleiden van leerlingen richting hun eindexamen in 6vwo. In elke klas, eigenlijk in elke leerling zie ik namelijk een uitdaging. Mijn lessen worden omschreven als: gestructureerd, heldere uitleg, creatief en vrij. Door leerlingen worden ik al jaren positief beoordeeld op zowel de inhoud van mijn lessen als de sfeer die ik creëer in een klaslokaal.
De eindexamenleerlingen die ik heb gehad in de afgelopen jaren hebben goede resultaten laten zien op hun eindexamen Nederlands.

In de afgelopen jaren ben ik als interim-docent onder andere ingezet om een kwaliteitsimpuls te geven aan een vakgroep door bijvoorbeeld de ontwikkeling van lesmateriaal, probleemklassen of lessen over te nemen of een sectie in haar volledigheid te ondersteunen.

Ben je op zoek naar een docente Nederlands/ literatuur die snel schakelt en graag meedenkt over alle onderdelen van het vak Nederlands binnen een school? Neem dan vrijblijvend contact met mij op.