Differentiëren in de les

Introductiecursus projectleiders

Differentiatie

Tijdens mijn werk op het Vellesan College ben ik als vakgroepvoorzitter van de vakgroep Nederlands nauw betrokken geweest bij de cursus differentiëren.
Het doel van de introductiecursus is om werknemers in aanraking te laten komen met theorie over differentiatie en praktijkvoorbeelden. Tijdens deze cursus ben ik naast cursist ook voorzitter geweest. Als voorzitter was ik verantwoordelijk voor het verloop van het implementatieproces binnen de vakgroep Nederlands.

cursus