Interim-docent Nederlands

Duin en kruidberg mavo Driehuis

Tijdelijke vervanging van een docent Nederlands. De leerlingen zitten in de maanden voor hun eindexamen, dus de lessen staan vooral in het teken van het afronden van de schoolexamens (presentatie betoog, schrijfopdracht, fictie) en de voorbereiding op het eindexamen.

werkervaring