Educatieve master

Universiteit Leiden

Universiteit Leiden

Onderdeel van het Traineeship Eerst de Klas was het behalen van een eerstegraads lesbevoegdheid Nederlands.

Gevolgde vakken:
Begeleiding
Pedagogiek
Praktijk
Vakdidactiek

Specialisatie

Het onderwerp van mijn specialisatie is 'excellentie bij leerlingen op het vmbo-t'.

opleiding