Leerjaarcoördinator

Vellesan College IJmuiden

Als leerjaarcoördinator ben ik samen met de afdelingsleider, de mentoren en docenten verantwoordelijk voor de begeleiding van leerlingen in de eerste en tweede klas van het havo/vwo.
Hieronder valt de onderwijs-inhoudelijke coaching, de sociale begeleiding en de overige aspecten die van belang zijn bij de ontwikkeling en vorming van de leerlingen. Met de mentor wordt regelmatig de klassen in het algemeen en de leerlingen in het bijzonder besproken.
Naast de coördinatie van klas 1 en 2 ben ik coördinator van de werving van nieuwe leerlingen. Daarbij valt te denken aan het organiseren van proeflesjes, onderwijsmarkten, voorlichting op informatieavonden en de organisatie van de Open Dag.

werkervaring