Master Nederlandse Taal en Cultuur

Vrije Universiteit

Vrije Universiteit

Master Nederlandse Taal en Cultuur met de specialisatie Oudere Letterkunde.

Gevolgde vakken
Verdieping Nederlandse Letterkunde
Het dierenverhaal als literair genre

Gedichten van Margaretha van Godewijck (onderzoek naar haar werk)
De stad Amsterdam

Extracurriculair
Turrorial Nederlandse taalkunde

Scriptie
Ampzings Waarheid. Over hoe de stadsdichter Samuel Ampzing de geschiedenis van Haarlem behandelt.

opleiding