Master Public Administration

Erasmus Universiteit Rotterdam

Erasmus Universiteit

Naast mijn werk op het Vellesan College heb ik gedurende twee jaar de avondopleiding Master Public Administration gevolgd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Tijdens deze studie stonden voor mij de thema's beleid, management en implementatie centraal. 

Gevolgde vakken:
Pre-masterjaar
Verkenning
Wetenschapspracticum
Publiekrecht
Economie
Overheid en informatiesamenleving
Vergelijkende bestuurskunde


Masterjaar
Maatschappij en beleid
Sturing in de Publieke Sector
De Bestuurskundige Professional
Publiek Manegement en Organisatieverandering
Wetenschapspracticum

Scriptie
Implementeren met professionals
Een onderzoek naar de factoren van invloed op de implementatieprocessen van drie beleidsinstrumenten in het voortgezet onderwijs.

 

 

opleiding